diumenge, 21 de maig de 2017

EL CAMÍ DE SANT JAUME




El projecte educatiu de l’escola Ítaca contempla com a fonamental en l’educació dels nostres alumnes el ser competents en base als quatre pilars de l’informe Delors: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a estar amb els altres i aprendre a ser.
Arribats a 6è. curs el nostre sistema educatiu dona per finalitzada una de les etapes escolars: la primària. També contempla una avaluació sobre les competències per veure/saber si s’ha assolit allò que es pretenia des de l’inici. D’alguna manera “llicenciem” uns nens i nenes. Se suposa que amb les eines necessàries per encarar una nova fase de la seva vida d’infants, de camí cap a l’adolescència.
L’escola també volem “avaluar” la competència dels nostres alumnes, acompanyant-los durant uns dies a viure: coneixent, fent, convivint i, en definitiva, sent.
És per això que s’organitzen aquestes colònies/convivències especials: durant 10 dies, del 5 de juny al 14, estarem caminant entre Logroño i Burgos aprofitant la infraestructura del Camí de St. Jaume.
I en aquest temps preveiem:
  • CONÈIXER,
Altres terres peninsulars amb paisatges naturals i humanitzats diferents dels habituals.
Persones amb una història col·lectiva i un dia a dia social i polític que els ajudin a començar a prendre consciència del propi.
Una llengua veïna com a única llengua de comunicació.
Una mica més de l’evolució de l’ésser humà: visites al Jaciment d’Atapuerca i al “Museo de la evolución humana” de Burgos.
  •  FER,
Ser autònoms en la quotidianitat:
endreça i higiene personal del cos i del vestuari;
responsabilitzar-se de la pròpia alimentació, comprar, cuinar, consumir,...;
control de la pròpia economia domèstica: cada infant disposarà, diàriament, dels diners suficients per la seva manutenció;  
parlar, compartir, escriure,...
  •  CONVIURE,
És en el grup que ens podrem sostenir davant les dificultats i és amb l’aportació individual de cadascú que el grup es podrà sostenir harmoniosament  tant en la fortuna com en l’adversitat.
Valors com: comprensió, tolerància, generositat i contenció, són vivenciats dia a dia, moment a moment.
Viure l’altre per veure que hi ha diverses maneres d’habitar el món, que la de cadascú dins la família n’és una més, però no l’única.
  •  SER,
Ser en el grup sense diluir-se en ell. Tenir i mantenir el propi criteri sense que calguin enfrontaments, ens fa capaços de poder escoltar també criteris diferents i valorar-los per esdevenir tots més rics interiorment.
Anar més enllà d’un mateix, de l’ego de la infància per iniciar i afrontar la nova etapa; heus aquí la veritable competència.

També aprofitem per fer un cant a les famílies que creuen i confien en l’escola.
Procurem sempre estar a l’alçada d’aquest alt llistó educatiu que tots els nens i nenes es mereixen.